Certifikace dle ISO 27001

Vážení obchodní partneři, společnost PROBATA s.r.o. úspěšně absolvovala certifikační audit systému managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001 za účasti posuzovatelů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. V současné době probíhá proces vydání certifikátu ISO 27001 a všech souvisejících dokumentů. Politika ISMS společnosti PROBATA s.r.o. je k dispozici u jednatelů společnosti, po vydání příslušného certifikátu bude spolu s ním umístěna na naše www stránky. Andrea Kopačková, jednatel společnosti Praha, listopad…

Read More