Management společnosti PROBATA s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a následného udržení kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, solidnosti a spokojenosti. Vztah společnosti k zákazníkům je trvale definován následujícími prvky:

  • Dbáme o neustálé zvyšování prestiže a konkurenceschopnosti naší společnosti.
  • Při vztahu se zákazníkem nesmí nikdy nastat okamžik, kdy by zákazník         zapochyboval o důvěře svěřené naší společnosti.
  • Hledáme vždy individuální přístup k nalezení specifických potřeb zákazníků a jejich řešení věnujeme maximální mírou osobního nasazení a vstřícného přístupu jak z hlediska časového, tak z hlediska řešení zakázky.
  • Usilujeme o neustálé zlepšování a zefektivňování poskytovaných služeb s cílem  předcházení očekávání našich zákazníků stávajících i potencionálních.
  • Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace managementu společnosti i všech spolupracovníků a jejich osobní kvality, motivujeme je a plně využíváme jejich schopnosti.
  • Veškeré  činnosti vykonáváme vždy v souladu s platnou legislativou.

Rozhodne-li se zákazník využít služeb společnosti PROBATA s.r.o., zcela jistě ocení nespornou kvalitu poskytovaných služeb a profesionální přístup a zařadí se k celé řadě spokojených zákazníků společnosti.