Vzdělávací kurzy jsou zpravidla pořádány jako uzavřené tj. upravené dle konkrétních požadavků zákazníků, podložené příslušnými materiály a literaturou pro výuku, organizované buď ve vašich vlastních prostorách, nebo na jiném vhodném místě.  Stanovení termínů jednotlivých kurzů a volba lektora resp. jeho odbornosti a praktických znalostí probíhá vždy na základě požadavků zákazníka s respektem ke svěřené důvěře a s cílem nalezení toho nejlepšího řešení jeho potřeb. 


Ke všem pořádaným školením poskytujeme příslušné učební texty a v případě splění podmínek jednotlivých kurzů (zpravidla docházka minimálně 70%) vydáváme potvrzení o absolvování. U vybraných kurzů (např. školení interních auditorů) je účastníkům školení po splnění podmínek ověřených závěrečným testem předáno personální osvědčení.