Vzdělávací modul je určen především pro vrcholový management a pracovníky podílejících se na řízení procesů zajištění kvality dodavatelů automobilového průmyslu, pro které jsou závazné specifické požadavky KONCERNU VOLKSWAGEN (požadavky na zajištění kvality, audit procesu, způsobilost dodavatelů a pod.). Splnění uvedených požadavků je prověřováno formou zákaznických auditů a jejich plnění je nezbytnou podmínkou pro zařazení společností mezi způsobilé dodavatele (hodnocení A nebo B).


Účastníci tohoto vzdělávacího modulu získají komplexní přehled o požadavcích společností KONCERNU VOLKSWAGEN definovaných dokumenty:

  • FORMEL Q – Konkret (platná revize od 04/2015) – dohoda managementu kvality mezi společnostmi KONCERNU VOLKSWAGEN a jejich dodavateli
  • FORMEL Q způsobilost – Audit procesu, smluvně ujednané požadavky mezi společnostmi KONCERNU VOLKSWAGEN a jejich dodavateli k zajištění kvality procesů a tím i dílů v nákupním a dodavatelském řetězci (audit procesu v sériové výrobě, doplňující požadavky FQ způsobilost nad rámec požadavku VDA 6.3)
  • FORMEL Q způsobilost (platná revize od 06/2015),  smluvně ujednané požadavky mezi společnostmi KONCERNU VOLKSWAGEN a jejich dodavateli k zajištění kvality procesů a tím i dílů v nákupním a dodavatelském řetězci (hodnocení kvalitativní způsobilosti, samoaudit dodavatele, audit produktu apod.)
  • FORMEL Q – Nové díly – integral, metodické pokyny s integrovanou přejímkou 2-denní výrobou definované společnostmi KONCERNU VOLKSWAGEN