Společnost PROBATA s.r.o. využívá při realizaci svých zakázek služeb stabilního týmu kvalifikovaných lektorů, ovládajících různorodou problematiku implementace, zavádění a zlepšování systémů managementu a dalších standardů (konzultanti, auditoři, specialisté v oblasti automobilového průmyslu apod.).
Pro zajištění trvale vysoké kvality poskytovaných služeb a spokojenosti svých zákazníků věnuje management společnosti trvale významnou pozornost trvale zpětné vazbě i pravidelné komunikaci se stávajícími klienty.


Ing. Stanislav Kužel
školení kurzů v oblasti kvality včetně požadavků automobilového průmyslu, životního prostředí a integrovaných systémů managementu

Bc.Libor Šubrt
školení kurzů v oblasti vyhrazených technických zařízení a související legislativy, životního prostředí a kvality, specializace na oblast štíhlé výroby

Ing.Pavel Kohout
školení kurzů v oblasti kvality se zaměřením na letecký průmysl a související obory, kvality v oblasti automobilového průmyslu, životního prostředí, bezpečnosti práce a integrovaných systémů managementu

Václav Tintěra
školení kurzů v oblasti kvality se zaměřením na letecký průmysl a související obory, životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a integrovaných systémů managementu

Eva Tintěrová
školení v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí a obchodních dovedností (marketing)