Společnost PROBATA s.r.o. je ryze česká poradenská a konzultační firma, která přímo navazuje na dlouholetou činnost obou jednatelů společnosti v oblasti poskytování komplexních služeb v segmentu výcviku a vzdělávání zaměstnanců především ve výrobním segmentu kurzů, při  poskytování dotačního poradenství  a konzultačních služeb v oblasti efektivního řízení společností včetně ekonomického poradenství.

Základním krédem společnosti PROBATA s.r.o. je poskytnutí kvalitní služby a maximální podpora zákazníka v průběhu poskytovaných služeb. Pro splnění tohoto cíle společnost věnuje zásadní pozornost individuálnímu přístupu ke každému ze zákazníků, zohlednění jeho specifik a odlišností (například velikost, počet zaměstnanců či předmět podnikatelské činnosti) a maximální snaze o přizpůsobení své činnosti těmto odlišnostem.