Vzdělávací kurz je určen především pro řídící pracovníky managementu společností zapojených do zpracovatelského řetězce lesních produktů, tj. zpracovatelům výrobků ze dřeva a papíru (pily, truhláři, papírny, výrobci nábytku apod.), tiskárnám a obchodníkům (mj. velkoobchody papírem) s certifikovanými produkty dle požadavků FSC (FSC-STD-40-004) či PEFC (CFCS 2002:2013) — logistikům, obchodníkům či manažerům kvality.

Přínos vzdělávacího kurzu:
Účastníci kurzu získají orientaci v požadavcích standardů FSC či PEFC, seznámí se s požadavky uvedených standardů, s metodikou, nástroji a postupy zavádění systémů certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a papíru. Nedílnou součástí vzdělávací aktivity je seznámení s postupy optimálního nastavení zpracovatelského řetězce FSC či PEFC v závislosti na charakteru a předmětu činnosti různých organizací.


Náplň vzdělávacího kurzu:

  • norma FSC-STD-40-004 pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC, základní terminologie, transferový, kreditní a  procentuální systém, požadavky normy (fyzická separace, nákup certifikované suroviny, roční bilance, lidské zdroje a infrastruktura apod.)
  • norma CFCS 2002:2013) pro certifikaci zpracovatelského řetězce PEFC, základní terminologie, transferový, kreditní a  procentuální systém, požadavky normy (fyzická separace, nákup certifikované suroviny, roční bilance, lidské zdroje a infrastruktura apod.)
  • možnost integrace s požadavky normy ISO 9001 (společné prvky)
  • možné postupy optimálního nastavení zpracovatelského řetězce FSC či PEFC v závislosti na charakteru a předmětu činnosti různých organizací.

Ostatní informace:

  • po ukončení kurzu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování (podmínkou je minimální účast 70%)
  • kurzy jsou zpravidla pořádány jako uzavřené, rozsah kurzu je vždy stanoven individuálně s ohledem na počet účastníků a charakter činnosti organizace