Vzdělávací kurz je určen pro všechny manažery kvality, interní auditory, pracovníky úseku kvality a  vedoucí management organizací se zavedeným systémem managementu kvality i ostatní, kteří se o změně normy chtějí něco dozvědět. Školení je uspořádáno jako výklad požadavků normy, a to včetně článků beze změn oproti minulé normě. Pozornost je věnována především změnám v chápání managementu kvality v důsledku uplatňování procesního přístupu.

Přínos vzdělávacího kurzu:
Informace o revizi normy ISO 9001:2015, která oproti vydání ISO 9001:2008 doznala celou řadu změn, v mnoha případech významných. Účastníci kurzu získají informace jak přistoupit ke změnám v již zavedených systémech a co je nutno revidovat či přepracovat. Celkový výklad všech požadavků novým, manažerským a procesním pohledem, poskytne všem účastníkům komplexní informace o tom, jak správně zavést nebo revidovat systém managementu kvality.


Náplň vzdělávacího kurzu:

  • seznámení se změnou v uspořádání norem dle Annex SL (změny kapitol, nové požadavky)
  • zásadní změny oproti současné normě
  • filozofie normy – analýza rizik, kontext a aspekty organizace apod.
  • nové termíny a definice
  • základy procesního přístupu
  • výklad požadavků normy a jejich praktická aplikace do činnosti organizace s ohledem na její velikost, předmět činnosti a ostatní specifika
  • dopady změn do zavedených systémů managementu
  • diskuze a případová cvičení

Ostatní informace:

  • po ukončení kurzu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování (podmínkou je minimální účast 70%)
  • kurzy jsou zpravidla pořádány jako uzavřené, rozsah kurzu je vždy stanoven individuálně s ohledem na počet účastníků a charakter činnosti organizace