Společnost PROBATA s.r.o. připravuje pro své zákazníky širokou nabídku projektů zakázkových vzdělávacích akcí jak manažerského vzdělávání, tak i odborného vzdělávání specializovaných oblastí. Management organizace průběžně řeší nové dílčí náměty, poptávková témata, operativně reaguje na vznesené požadavky, upravuje výukové programy a dovede pružně reagovat na přání a požadavky klientů.


Realizuje široké spektrum vzdělávacích programů a kurzů se zaměřením především na oblast systémů managementu (kvality včetně automobilového průmyslu, životní prostředí, energetického managementu apod.)  Oblast „měkkých dovedností“ zastupují především témata řízení lidských zdrojů, komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky, office manažerky, sekretářky a recepční.