Vzdělávací kurz je určen především členům průřezových týmů,  pracovníkům odpovědným za kvalitu, zákaznické reklamace a reklamace vůči dodavatelům (pracovníci útvarů kvality, obchodu, kontroly, konstrukce, technologie, výroby, logistiky…) a pro vedoucí management organizací.

Přínos vzdělávacího kurzu:
Účastníci kurzu získají přehled o požadavcích na řízení neshodných produktů a realizaci nápravných a preventivních opatření v kontextu s požadavky normy ISO 9001 a ISO/TS 16949, znalosti týmového řešení problému – 8 krokový postup realizace opatření souvisejících s řízením neshodných produktů, zkušenosti v analýzách problémů a postupech pro analýzu příčin neshod, znalosti pro stanovení NOPO a vyhodnocování jejich efektivnosti a seznámí se s nejčastějšími chybami a nedostatky při zpracování 8D-REPORTU.


Náplň vzdělávacího kurzu:

  • základní pojmy, procesní model a průřezový přístup
  • požadavky norem ISO 9001 a ISO/TS 16949 týkající se řízení neshodných produktů a nápravných a preventivních opatření
  • metodika 8D-REPORT (ustanovení týmu, popis problému, zavedení okamžitých opatření, stanovení kořenových příčin, stanovení a zavedení trvalých nápravných opatření včetně vyhodnocení jejich efektivnosti, preventivní opatření zabraňujících opětovnému výskytu problému, vyhodnocení úspěšnosti řešení apod.)
  • záznam 8D-REPORT 
  • diskuze a případová cvičení

Ostatní informace:

  • po ukončení kurzu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování (podmínkou je minimální účast 70%)
  • kurzy jsou zpravidla pořádány jako uzavřené, rozsah kurzu je vždy stanoven individuálně s ohledem na počet účastníků a charakter činnosti organizace