NA PŘÍPRAVĚ TÉTO STRÁNKY PRACUJEME.
Děkujeme za pochopení!

Seminář doporučujeme organizacím i jednotlivcům, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí, nebo kteří uvažují o zavádění systému EMS.

Seznámení s požadavky systému řízení ochrany životního prostředí prostřednictvím novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2015. Školení pomůže vyřešit otázku:“Jak náročná bude naše příprava na zavádění a certifikaci?“.

  • seznámení s problémy v životním prostředí,
  • vysvětlení obsahu jednotlivých požadavků normy ISO 14001,
  • objasnění základních legislativních požadavků.