Společnost PROBATA s.r.o. připravila pro své zákazníky následující modulové vzdělávací programy „na míru“, jejichž rozsah a specifický charakter realizace je vždy přizpůsoben požadavkům organizace – její velikosti, organizační struktuře, podílu pracovníků  THP a dělnických profesí, pracovní době apod.
Nabídka modulových vzdělávacích programů vychází z definovaných i predikovaných požadavků a očekávání zákazníků na tuzemském trhu, především ze segmentu výrobních a průmyslových podniků, a ze znalostí, poznatků a zkušeností vedoucího managementu organizace i spolupracujících lektorů a školitelů.
Modulové vzdělávací programy jsou koncipovány jako uzavřené, realizace probíhá přímo v prostorách dle dohody se zákazníky (zpravidla sídlo firmy).


Stávající nabídka modulů bude průběžně rozšiřována dle aktuálních požadavků na tuzemském trhu, o nově připravovaných modulech Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.
V případě Vašeho zájmu o návrh specifického vzdělávacího modulu nás, prosím, neváhejte kontaktovat se žádostí o nabídku!