Zveřejněno dne 26.8.2016, zdroj MPSV (https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii)

INFORMACE K DOČASNÉMU POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II

Úřad práce ČR upozorňuje žadatele, že dne 23. 8. 2016 bude dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II. Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ:

  • aktuálně otevřenou výzvu č. 43 „Podpora podnikového vzdělávání“ https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz, kde bude příjem žádostí ukončen dne 31. 8. 2016 v 17.00 hodin nebo
  • výzvu č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, do níž bude možné žádosti připravovat v průběhu září a projekty podávat od začátku října 2016 (odkaz na výzvu bude doplněn po jejím vyhlášení, předběžně 31. 8. 2016).

Zveřejněno dne 1.8.2016, zdroj PROBATA s.r.o.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Doba realizace březen 2016 – 31. 12. 2020

  • obdobná struktura projektů typu „Vzdělávaje se pro růst“
  • alokace finančních prostředků 3,5 mld. Kč
  • refundace mzdových nákladů zaměstnanců zařazených do vzdělávací aktivity až 29.700 Kč/zaměstnanec/měsíc
  • refundace až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu

Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Vyhlášení výzvy červen 2016

  • obdoba projektu „Školení je šance“
  • alokace finančních prostředků 1,5 mld. Kč
  • doba realizace na 2 roky
  • vzdělávací program vhodný především pro koncepční řešení vzdělávání pracovníků

Nabídka odborných služeb společnosti PROBATA
konzultace a poradenství, zpracování žádostí na klíč,
analýza vzdělávacích potřeb dle specifického charakteru činnosti organizace
doporučení vhodných vzdělávacích aktivit s ohledem na požadavky jednotlivých programů
komplexní realizaci vzdělávacích aktivit