Vážení obchodní partneři,
společnost PROBATA s.r.o. úspěšně absolvovala certifikační audit systému managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001 za účasti posuzovatelů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
V současné době probíhá proces vydání certifikátu ISO 27001 a všech souvisejících dokumentů.

Politika ISMS společnosti PROBATA s.r.o. je k dispozici u jednatelů společnosti, po vydání příslušného certifikátu bude spolu s ním umístěna na naše www stránky.

Andrea Kopačková, jednatel společnosti
Praha, listopad 2016

Leave a Comment