Certifikace dle ISO 27001

Vážení obchodní partneři, společnost PROBATA s.r.o. úspěšně absolvovala certifikační audit systému managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001 za účasti posuzovatelů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. V současné době probíhá proces vydání certifikátu ISO 27001 a všech souvisejících dokumentů. Politika ISMS společnosti PROBATA s.r.o. je k dispozici u jednatelů společnosti, po vydání příslušného certifikátu bude spolu s ním umístěna na naše www stránky. Andrea Kopačková, jednatel společnosti Praha, listopad…

Read More

Informace MPSV k pozastavení příjmu žádostí

INFORMACE K DOČASNÉMU POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROJEKTU POVEZ II Úřad práce ČR upozorňuje žadatele, že dne 23. 8. 2016 bude dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II. Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Read More